paskalastu

Meänkieli
paskalastu
Svenska
träpinne som man förde ut barnbajs med
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
Orddomän

Liknande ord