peilaila

Meänkieli
peilaila
Svenska
spegla sig en längre tid
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka

Liknande ord