perälasti

Meänkieli
perälasti
Svenska
baklast på båt
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
Orddomän

Liknande ord