peränpito

Meänkieli
peränpito
Svenska
bevakning av färdriktning
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
Orddomän

Liknande ord