piirättää

Meänkieli
piirättää
Svenska
springa på spec sätt
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
Orddomän

Liknande ord