pilta

Meänkieli
pilta
Svenska
jakfångsthärbre på stolpar, stolpbod
Ordklass
substantiv
Platser
Skipakuru
Källa
Nedtecknat av Valonen
Orddomän

Liknande ord