pistos

Meänkieli
pistos
Svenska
hjärtbesvär, smärta i bröstkorg och andningssvårigheter
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara, Kemi, Rovaniemi, Rovaniemi
Övrigt
nn
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Kaarakka, Artimo, Hämäläinen
Orddomän

Liknande ord