poikkikorva

Meänkieli
poikkikorva
Svenska
renmärke med avhuggen spets
Ordklass
substantiv
Platser
Vittanki
Källa
Nedtecknat av Airila
Orddomän

Liknande ord