puino

Meänkieli
puino
Svenska
ihopslingring (om fisk i nät, främst gädda)
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara, (ylheinen)
Källa
Nedtecknat av Itkonen
Orddomän

Liknande ord