Puoltikasvaara

Meänkieli
Puoltikasvaara
Svenska
by i Gällivare, norra delen av kommunen
Finska
Puoltikasvaara
Ordklass
egennamn
Övrigt
I Puoltikasvaara fanns den största härskaren, en björn. Man kunde dock ej säga detta direkt. Björnen har haltians kraft och fick stöd av de andra gudarna.
Källa
Edvin Johansson, Skaulo 1969. Bd 1432 1910. Nedtecknat av Birger Winsa

Liknande ord