puustain

Meänkieli
puustain
Svenska
bokstav
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka

Liknande ord