Päältä karvanen , sisältä karvanen, ja yheksän syltää ympäri karvanen.

Meänkieli
Päältä karvanen , sisältä karvanen, ja yheksän syltää ympäri karvanen.
Svenska
Luden upptill, luden inuti och nio famnar luden runtikring.
Övrigt
Heinäsuova / Höstack med stör i mitten
Källa
Lars Lampinen. Nedtecknat av Lars Lampinen
Orddomän

Liknande ord