raskua

Meänkieli
raskua
Svenska
krasa
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka

Liknande ord