rehto

Meänkieli
rehto
Svenska
rum? relativt stor byggnad
Ordklass
substantiv
Platser
Vesisaari, Vesisaari
Källa
Nedtecknat av Hakulinen, Beronka
Orddomän

Liknande ord