reputtaa

Meänkieli
reputtaa
Svenska
bli underkänd
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
Orddomän

Liknande ord