ruumenhuone

Meänkieli
ruumenhuone
Svenska
rum för förvaring av agnar
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
Orddomän

Liknande ord