sauna

Meänkieli
sauna
Svenska
torkhus för säd
Ordklass
substantiv
Platser
Vuoddas1, korinen sauna
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Orddomän

Liknande ord