siite

Meänkieli
siite
Svenska
skare
Ordklass
substantiv
Platser
Kuolajärvi
Övrigt
katto siite tav.
Källa
Virpi Ala-Poikela. Nedtecknat av Sipola
Orddomän

Liknande ord