ihistää

Meänkieli
ihistää
Svenska
vatten som sipprar mellan snö och is
Ordklass
verb
Exempel
Rovaniemi: Jos se ihistääpi.
Källa
Artimo. Nedtecknat av Birger Winsa
Orddomän

Liknande ord