sortaa

Meänkieli
sortaa
Svenska
att tala illa om ngn, att anse ngn vara en sämre människa
Ordklass
verb
Platser
Nattavaara5
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Orddomän

Liknande ord