sutti

Meänkieli
sutti
Svenska
tiotalet renar i flock
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av Tiesmaa
Orddomän

Liknande ord