Suutari kaihvoon mennee, pikilanka perässä.

Meänkieli
Suutari kaihvoon mennee, pikilanka perässä.
Svenska
Skomakaren ramlar i brunnen, med becktråd efter sig.
Övrigt
Kaivonämpäri ja salko / Brunnshinken och repet
Källa
Lars Lampinen. Nedtecknat av Lars Lampinen
Orddomän

Liknande ord