talvisiljo

Meänkieli
talvisiljo
Svenska
av renar nedtrampat plats
Ordklass
substantiv
Platser
Turtola
Orddomän

Liknande ord