iltakaste

Meänkieli
iltakaste
Svenska
kvällsdagg
Finska
illankaste
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Paloheimo. Nedtecknat av Birger Winsa

Liknande ord