taurota

Meänkieli
taurota
Svenska
fisk som blir mör och fast under kokning
Ordklass
verb
Platser
Vittanki
Orddomän

Liknande ord