tausta

Meänkieli
tausta
Svenska
bakre del på hus, lada eller likn.? obrukat öde fält i skog
Ordklass
substantiv
Platser
Sieppijärvi, Kompelusvaara aijantausta
Orddomän

Liknande ord