urakoita

Meänkieli
urakoita
Svenska
arbeta på ackord
Ordklass
verb
Platser
Rovaniemi Kemi
Källa
Jukka Korva. Nedtecknat av Paloheimo

Liknande ord