valkama

Meänkieli
valkama
Svenska
båtlänning, hamn, båthamn
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Kemi; Jellivaara, Rovaniemi, Kemi, Moskojärvi
Källa
Meänkielen sanakirja. Nedtecknat av Artimo, Paloheimo
Orddomän

Liknande ord