vastaalkava

Meänkieli
vastaalkava
Svenska
nybörjare
Ordklass
adjektiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo

Liknande ord