veikko

Meänkieli
veikko
Svenska
bror (barnspråk el empatisk betoning)
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo

Liknande ord