vesiherne

Meänkieli
vesiherne
Svenska
vattendroppe
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo
Orddomän

Liknande ord