vielä

Meänkieli
vielä
Svenska
fortfarande, ännu /så länge/, ytterligare, alltjämt
Ordklass
adverb
Källa
Meänkielen sanakirja. Nedtecknat av Lars Lampinen

Liknande ord