vuokravene

Meänkieli
vuokravene
Svenska
hyrbåt
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Paloheimo
Orddomän

Liknande ord