vuoleskella

Meänkieli
vuoleskella
Svenska
tälja lättvinfigt och enkelt
Ordklass
verb
Exempel
Kainulasjärvi, sen ku veittelä vuoleskella
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen

Liknande ord