vuotkinlaattia

Meänkieli
vuotkinlaattia
Svenska
golv som skurats med vatten och sand
Ordklass
substantiv
Platser
Täräntö
Orddomän

Liknande ord