yksi: yhtehen mallihin

Meänkieli
yksi: yhtehen mallihin
Svenska
ett? på samma sätt
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä
Källa
Nedtecknat av Liljeblad

Liknande ord