kasi

Meänkieli
kasi
Svenska
hand
Finska
kasi
Ordklass
substantiv
Platser
Jellivaara Sarvisvaara

Liknande ord