pliisu

Meänkieli
pliisu
Svenska
mutta, fitta
Finska
pliisu
Ordklass
substantiv
Platser
Jellivaara
Övrigt
Pliisu bör vara ett lånord eftersom ordbörjan har två konsonanter.
Källa
Torbjörn Ömalm. Nedtecknat av Birger Winsa

Liknande ord