meijan

Meänkieli
meijan
Svenska
vår
Finska
meidän
Ordklass
pronomen
Platser
Jellivaara t.ex Nattavaara
Exempel
Genitiv av me. Bör ju inte vara med i ordbok, men pga dess specifika gällivarefinska karaktär är genitivet medtaget.
Källa
Torbjörn Ömalm. Nedtecknat av Birger Winsa

Liknande ord