huominen

Meänkieli
huominen
Svenska
morgondagen
Platser
Huomisella oon omat huolet
Exempel
Meän kieltä 1986: Älkää olko huolissa huomisesta. Huomisella oon omat huolet. Jokasella 419
Källa
Nedtecknat av Birger Winsa
Orddomän

Liknande ord