väli

Meänkieli
väli
Svenska
mellanrum mellan stolpar i myrhässja (saura)
Finska
väli
Ordklass
substantiv
Platser
Kainulasjärvi
Exempel
Sangoitten väli saurassa
Källa
Birger Winsa. Nedtecknat av Birger Winsa
Orddomän

Liknande ord