Erkka

Meänkieli
Erkka
Svenska
Erik
Finska
Erkki
Ordklass
egennamn
Platser
Tornedalen/Malmfälten
Övrigt
Erkki kans
Källa
Ullattilaiset. Torbjörn Ömalm.. Nedtecknat av Birger Winsa

Liknande ord