Ekorrbäcken

Meänkieli
Ekorrbäcken
Svenska
Ekorrbäcken
Ordklass
egennamn
Platser
Kainulasjärvi
Exempel
Plats: Se karta på denna webbsida med naturnamn.
Övrigt
Jämför Oravajoki som lär finnas vid Ekorrbäcken.
Källa
Birger Winsa. Nedtecknat av winsa
Orddomän

Liknande ord