jylmä

Meänkieli
jylmä
Svenska
tre famnars stör som används i notdragning
Ordklass
substantiv
Platser
Ylitornio
Källa
Nedtecknat av Valonen
Orddomän

Liknande ord