Resultat

loso båt öknamn/smeknamn
Svenska
båtschabrak
Finska
huono vene
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara
Exempel
Kompelusvaara: Vene loso.
Källa
I Tuovinen. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2023-04-09
otrinki båt
Svenska
relativt stor roddbåt
Ordklass
substantiv
Platser
Inari
Övrigt
< norja?
Källa
Nedtecknat av Itkonen
ankkuritouvi, -toui båt
Svenska
ankarkätting
Finska
ankkuriketju
Ordklass
substantiv
Platser
Nikkala
Källa
Anders Koski, Nikkala, kvarlämnade anteckning 2000. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-02-18
aselaita båt västfinska
Svenska
nedersta båtbord
Finska
venelauta
Ordklass
substantiv
Övrigt
Västfinskt ord; s 'båts nedersta bräda'; endast fi Ylit och Alat (H Kangas k 3287, SMSA).
Källa
Birger Winsa. Nedtecknat av Lars Lampinen
Redigerad
2017-01-30
hylkyri båt
Svenska
sidbord?
Finska
kylkilista tai puomi, joka hylki
Ordklass
substantiv
Källa
Muonionsanoja 2006. Muoniolainen mies.. Nedtecknat av Lars Lampinen
paaski båt
Svenska
båtskrälle, jolle, liten havsbåt
Ordklass
substantiv
Platser
Inari, Petsamo
Källa
Nedtecknat av Itkonen
koutua fisk lånord-samiska båt
Svenska
simma
Ordklass
verb
Platser
Inari
Exempel
Inari: koutuukhoon se vene tuon karin ylitte.
Övrigt
< saame.
Källa
Nedtecknat av Itkonen
Redigerad
2013-04-19
laskupaikka båt vatten natur
Svenska
plats för nedfärd i fors
Finska
laskupaikka
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Kaarakka. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-02-23
letra båt
Svenska
mastring
Ordklass
substantiv
Platser
Simo
Övrigt
Mastring där segel löper.
Källa
Nedtecknat av Räsänen
Redigerad
2013-05-02
luupi båt lånord
Svenska
slup, båt med 3 bord
Finska
vene
Ordklass
substantiv
Platser
Hakanen
Exempel
Hakanen: luupi?, kolmilaitanen vene.
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Redigerad
2013-05-08
färi båt västfinska lånord
Svenska
färja
Finska
lautta
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Övrigt
< ruotti västfi, färi s 'färja' (SMS 901). färi s 'landsvägsfärja'; endast nordfi, Sydösterbotten och sydvästfi (O Arohonka k 4802, SMSA).
Källa
Paloheimo. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-02-28
korva båt natur vatten
Svenska
brant sväng av vattenström i fors
Finska
virran jyrkkä käännepaikka
Ordklass
substantiv
Platser
Vittanki, Kätkäsuanto, Parakka, Sieppijärvi, Kompelusvaara
Exempel
Vittanki, Kätkäsuanto, Parakka, Sieppijärvi, Sieppijärvi, Kompelusvaara: siinä on aina vikevä vesi korvassa.
Övrigt
Som medför t ex att båt dras åt fel håll, orsakas av utskjutande landtunga el undervattensklippa, under forsörat finns ofta bakvatten
Källa
I. Tuovinen, Airila. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-03
lossi östfinska båt
Svenska
färja
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Kemi.
Övrigt
Östfinska, lossi s. överfartsfärja; främst östfi (O Arohonka k 4800, SMSA).
Källa
Nedtecknat av Artimo, Kaarakka
Redigerad
2013-05-13
keskiväylä båt natur vatten
Svenska
huvudfarled mitt på älv
Finska
pääväylä
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä
Källa
Isoniemi. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-03
lossipaikka båt
Svenska
färjeplats
Finska
lossipaikka
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
Redigerad
2013-05-13
loutinen båt
Svenska
båtmodell?
Finska
venemalli
Ordklass
substantiv
Platser
Nattavaara.
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
Redigerad
2013-05-07
leikkauttaa vatten båt
Svenska
låta skära (båt)
Ordklass
verb
Platser
Parakka
Exempel
Parakka: hääythim panna leikkauttamalla venhen, pitkät tauvot ranthan ja niistä veetty.
Övrigt
Genom vatten, båt i strömdrag.
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
Redigerad
2013-04-30
lautta båt jakt
Svenska
fångstflotte för sjöfågel
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara
Exempel
Kompelusvaara: vesilintuja lauttoila ja rauvoila pyyethään.
Övrigt
Jaktflotte av mossa, ris och kvistar, med järnsax.
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
Redigerad
2013-04-27
kangos båt natur
Svenska
krängning
Finska
keikahdus
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä
Exempel
Kittilä: vene kahen kivev välhij joutu kangokshin. Kittilä: vene mennee kangokshiin, ei taho noussa ylös kiinteässä koskessa.
Källa
Anthoni, Isoniemi. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2017-03-04
lautata båt
Svenska
tillverka timmerflotte
Finska
tehdä lauttaa
Ordklass
verb
Platser
Simo, Kemi, Rovaniemi.
Källa
Nedtecknat av Räsänen, Kaarakka, Artimo
Redigerad
2013-04-27
lauttahirsi trä båt
Svenska
timmerstock i timmerflotte
Finska
tukki, hirsi
Ordklass
substantiv
Platser
Alatornio, ylheinen.
Källa
Nedtecknat av Häll
Redigerad
2013-04-27
laveri trä båt
Svenska
timmerflotte; timmerbuntar i släp
Finska
tarakka
Ordklass
substantiv
Platser
Kittilä, Nikkala.
Källa
Anders Koski, Nikkala, kvarlämnade anteckning 2000. Nedtecknat av Anthoni
Redigerad
2013-04-28
fraaki lånord båt
Svenska
vrak
Finska
ruununraakki / kronvrak
Ordklass
substantiv
Källa
Meänkielen sanakirja. Nedtecknat av lars lampinen
leikko vatten etnicitet natur båt
Svenska
korsande ström, våg
Finska
poikkivirta, aalto
Ordklass
substantiv
Platser
Parakka.; Parakka
Exempel
Parakka: Souvussa hääythin mennä poikki, leikhon. Parakka: Ei järvilainen saata sauvotakhan, eikä se arvaa venettä kääntää, ku se tullee leikko nin se on varsin selässä venet.
Källa
I. Tuovinen. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2021-03-12