Resultat

ratsuhevonen häst
Svenska
ridhäst
Ordklass
substantiv
Platser
Leipojärvi2, Nilivaara7
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
ruomanpääliset häst
Svenska
del av seldon, tömmar
Ordklass
substantiv plural
Platser
Kemi, Kittilä, Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka, Artimo, Isoniemi
silo häst
Svenska
del i seldon
Ordklass
substantiv
Källa
Nedtecknat av B. Winsa: ordbok
suistava häst
Svenska
lättkörd (häst)
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av Artimo
kesälänget häst
Svenska
sommarseldon
Ordklass
substantiv
Exempel
Rovaniemi, Rovaniemi, Kompelusvaara, ei se kesäsyvämmel sitä tehekhä
Källa
Nedtecknat av Artimo
malli häst
Svenska
välvuxen (häst)
Ordklass
substantiv
Exempel
Rovaniemi, Kainulasjärvi, hyyvää mallia hevonen, mallikas
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Artimo
piirättää häst
Svenska
springa på spec sätt
Ordklass
verb
Platser
Kemi
Källa
Nedtecknat av Kaarakka
savikko häst
Svenska
lerfärgad häst
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi
Övrigt
tav.
Källa
Virpi Ala-Poikela. Nedtecknat av Artimo
suittenlaput häst
Svenska
ögonlappar för häst
Finska
silmälaput
Ordklass
substantiv plural
Platser
Sodankylä
Källa
Kena. Nedtecknat av Birger Winsa
Redigerad
2022-02-23
tiyhtein häst
Svenska
lös, lösspringande och fri (häst)
Ordklass
adjektiv
Platser
Kompelusvaara, tiyhtein hevonen
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
vaalakka häst östfinska
Svenska
ljus, blekfärgad
Ordklass
adjektiv
Platser
Rovaniemi Rovaniemi; Kuolajärvi, Rovaniemi
Exempel
Kuolajärvi, isolla lohella on vaalakampi liha Rovaniemi, [porolla] on vaalakak kylijet
Övrigt
östfinska, vaalakka a \'blekfärgad\' (k 1440, SMSA).
Källa
Jukka Korva. Nedtecknat av Aejmeleus, Artimo
kolkki häst
Svenska
hästkrake
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
orit häst
Svenska
hingst
Ordklass
substantiv
Platser
Raisinvuono
Källa
Nedtecknat av Rapola
silmälappu häst
Svenska
skygglapp för hästar
Ordklass
substantiv
Platser
Simo, Kemi, Rovaniemi silmäklappu
Övrigt
tav.
Källa
Virpi Ala-Poikela. Nedtecknat av Räsänen, Kaarakka, Artimo
suoksu häst
Svenska
löpskhet hos hästar
Ordklass
substantiv
Exempel
Kittilä, hevosilla on heän suoksunsa
Källa
Virpi Ala-Poikela. Nedtecknat av Anthoni
tasakäpälä häst
Svenska
jämntass
Ordklass
substantiv
Exempel
Rovaniemi Kemi, lähti pääle laukkomhaan tasakäpäläsä
Källa
Jukka Korva. Nedtecknat av Kaarakka
tiera häst snö
Svenska
snöklump i hästhov
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi, Sodankylä
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
tukota häst
Svenska
täppa till
Ordklass
verb
Exempel
Kainulasjärvi se nori ku tukkoa siltä reisut henkitorvesta
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
vesikesänvarsa häst
Svenska
stort föl
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av Artimo
Tähti namn häst
Svenska
hästnamn
Ordklass
substantiv
Platser
Rovaniemi Rovaniemi
Källa
Jukka Korva. Nedtecknat av Artimo
kenkä häst
Svenska
hästsko
Ordklass
substantiv
Platser
Kainulasjärvi, Rovaniemi, Rovaniemi, Jyykeä, Rovaniemi
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen, Artimo, Hämäläinen, Rapola
koninkoijari häst
Svenska
hästskojare
Ordklass
substantiv
Platser
Kompelusvaara
Källa
Nedtecknat av I. Tuovinen
päähkätauti sjukdom häst
Svenska
sjukdom hos häst
Ordklass
substantiv
Platser
Kemi
Övrigt
sairhaus,
Källa
Nedtecknat av Koskimies
ryystää häst
Svenska
slå ihop ben (häst)
Ordklass
verb
Platser
Rovaniemi, (hevonen) ryystää
Källa
Nedtecknat av Artimo